भिडियो

शंघाई टेप निर्माता न्यूवेरा

टेप कसरी बनाइन्छ

कोर कटर, कोर लोडरको साथ BOPP टेप स्लिटिंग मशीन